جزوات ارشد و دکترای صنایع غذایی
best food engineer
 

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل مواد غذایی :

 

شیمی مواد غذایی :

1 – جزوه شیمی مواد غذایی دکتر کامکار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 47برگ دست نویس دو رو

2 – جزوه آزمایشگاه  شیمی مواد غذایی دکتر کامکار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 32برگ دست نویس دو رو

 

میکروبیولوژی مواد غذایی : 

1 – جزوه دکترعلی میثاقی و دکتر گندمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 56 برگ دست نویس دو رو و25 برگ تایپی یک رو

 

2 -  جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی  دکترعلی میثاقی و دکتر گندمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران33 برگ دست نویس دو رو                

 

اصول نگهداری مواد غذایی :

1 – جزوه صنایع مواد غذایی با منشأ دامی دکتر خنجری و دکترافشین آخوند زاده دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران  57 برگ دست نویس  دو رو

2 -  جزوه صنایع مواد غذایی با منشأ دامی دکتر گندمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 40 برگ تایپی دو رو

 

بهداشت و بازرسی گوشت :

 

– جزوه بهداشت و بازرسی گوشت و کشتارگاه های دامی دکتر خنجری و دکتر آخوند زاده دانشگاه تهران 44 برگ دست نویس دو رو و 17 برگ تایپی یک رو

  

لبنیات :

 

1 – جزوه دکتر نگین نوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران80 برگ دست نویس

2 – جزوه آزمایشگاه شیر و فرآورده های لبنی دکتر نگین نوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران44 برگ دست نویس دو رو

 

 

 

 

 

 

 

  

ارسال در تاريخ توسط کیهان رفیعی فرد
.: Weblog Themes By MihanSkin :.