معرفی جزوات ارشد و دکترای صنایع غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل مواد غذایی :

 

شیمی مواد غذایی :

1 – جزوه شیمی مواد غذایی دکتر کامکار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 47برگ دست نویس دو رو

2 – جزوه آزمایشگاه  شیمی مواد غذایی دکتر کامکار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 32برگ دست نویس دو رو

3 - آزمایشهای  شیمیایی و میکروبی مواد غذایی ویراستار علمی : دکتر میثاقی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 

                

میکروبیولوژی مواد غذایی : 

1 – جزوه دکترعلی میثاقی و دکتر گندمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 56 برگ دست نویس دو رو و25 برگ تایپی یک رو

2 – دستور العمل آزمون های  شیمیایی و میکروبی مواد غذایی

 ویراستار علمی : دکترعلی میثاقی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 -  جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی  دکترعلی میثاقی و دکتر گندمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران33 برگ دست نویس دو رو                

 

اصول نگهداری مواد غذایی :

1 – جزوه صنایع مواد غذایی با منشأ دامی دکتر خنجری و دکترافشین آخوند زاده دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران  57 برگ دست نویس  دو رو

2 -  جزوه صنایع مواد غذایی با منشأ دامی دکتر گندمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 40 برگ تایپی دو رو

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی :

 

1 – بهداشت مواد غذایی تالیف دکتر نوردهر رکنی دانشگاه تهران

2 – کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی تالیف دکتر ویدا پروانه دانشگاه تهران 

3 – بهداشت مواد غذایی با منشأ آبزیان تالیف دکترافشین آخوند زاده دانشگاه تهران

 

بهداشت و بازرسی گوشت :

 

1 – اصول  بهداشت گوشت و کشتارگاه های دامی تالیف دکترافشین آخوند زاده دانشگاه تهران

2 – جزوه بهداشت و بازرسی گوشت و کشتارگاه های دامی دکتر خنجری و دکتر آخوند زاده دانشگاه تهران 44 برگ دست نویس دو رو و 17 برگ تایپی یک رو

  

لبنیات :

1 – پروبیوتیک ها در شیر و فرآورده های لبنی تالیف دکتر محمد رضا کوشکی و دکتر کیانوش خسروی دارانی

2 – جزوه دکتر نگین نوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران80 برگ دست نویس

3 – جزوه آزمایشگاه شیر و فرآورده های لبنی دکتر نگین نوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران44 برگ دست نویس دو رو

 

 

 

 

 

زبان عمومی :

1 - زبان عمومی تالیف مهرداد جواد زاده

2 - زبان عمومی تالیف دکتر فرهاد ماسان

3 - زبان عمومی تالیف رضا رضا زاده

 

زبان تخصصی : 

1 – تکنولوژی فرآوری مواد غذایی تالیف پی جی فلاوز

2 – ترجمه  تکنولوژی فرآوری مواد غذایی تالیف پی جی فلاوز ترجمه مهندس مسعود فلاحی

3 – انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی تالیف دکتر ابوالقاسم جزایری

4 – راهنمای فارسی انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی تالیف دکتر ابوالقاسم جزایری

5 - انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی تالیف ابراهیم جدیری وهمکاران

6 – راهنمای فارسی انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی تالیف ابراهیم جدیری وهمکاران

7 – 110 متن علوم وصنایع غذایی

8 – زبان تخصصی ویژه رشته صنایع غذایی تالیف مهندس زهره بصیرتارسال در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ توسط مهندس کیهان رفیعی فرد
.: Weblog Themes By MihanSkin :.